Del 13 al 21 de mayo

Girona A Cappella Festival

Girona,

Girona a Cappella s’ha convertit en un dels festivals de la veu de referència a escala internacional, amb la participació d’estrelles del cant a cappella, la música interpretada sense instruments, en escenaris situats en espais de patrimoni històric mil·lenaris. Se celebra en el marc de la mostra «Girona, Temps de Flors», una experiència cultural i estètica única al món.

Ya que estás cerca de Girona, te recomendamos...

Girona, Tiempo de Flores

Descubre el género de música a cappella entre las composiciones florales de «Girona, Tiempo de Flores».