7-15 May

Girona A Cappella Festival

Girona,

Girona a Cappella s’ha convertit en un dels festivals de la veu de referència a escala internacional, amb la participació d’estrelles del cant a cappella, la música interpretada sense instruments, en escenaris situats en espais de patrimoni històric mil·lenaris. Se celebra en el marc de la mostra «Girona, Temps de Flors», una experiència cultural i estètica única al món.

As you’re Girona, we recommend...

Girona, Flower Time

Discover a cappella music among the spectacular flower arrangements of ‘Girona, Flower Time’.