Select Page

Una de les novetats més rellevants del festival, és el canvi de dates. Com també ho són els escenaris; La Mirona, el Yeah, el Platea, i la plaça del Lleó, l’Auditori de La Mercè, i el Museu del Cinema Girona, passen a ser els espais on disfrutarem de concerts i altres ac-tivitats, i algunes gratuïtes. Us em-plaçem a seguir el nou for-mat del festival, descobrir nous valors mu-sicals i seguir bandes ja consolida-des. Un festival diferent. Amb clara vocació de presentar a Girona el que no teniu oportunitat de veure sovint. Ja siguin grups de casa o bé figures internacionals. Sempre tam-bé amb atenció a les produccions pròpies, com és el cas de “Rock Contra la Guerra”. Un treball audi-ovisual que s’estrena en el festival, i que es projectarà al Museu del Ci-nema en sessions gratuïtes.

Un canvi estratègic:
Han estat tres anys fantàstics al pa-sseig de la Copa, però a arribat el moment d’apropar més públic, tant el de fora com obviament el de la propia ciutat de Girona. El primer pas és el fet de no coincidir amb les “dates d’un pont festiu”. Com també ho és aprofitar l’inici del bon temps i el canvi d’ubicació dels escenaris, ara més centrics i algun d’ells gra-tuïts. Tots aquests canvis responen a un nou pla estratègic, tant de co-municació com alhora d’incentivar l’assistència de públic i revaloritzar un festival únic en propostes inde-pendents, internacionals i de pre-sentació de novetats. És temps d’un nou impuls, i nou In-Somni.

 
 
 
 

Web: www.in-somni.info

E-mail: insomnifest.prensa@gmail.com

08/06/2016

Elliott Murphy

09/06/2016

Pantaleó

10/06/2016

Xebi SF

10/06/2016

La bien querida

10/06/2016

Sanjays

10/06/2016

The Saurs

10/06/2016

Bullitt

10/06/2016

Capsula

10/06/2016

Slavedown

11/06/2016

The Crab Apples

11/06/2016

Sexy Bicycle

11/06/2016

Waltrapa&Cashmakers

11/06/2016

Adrià Puntí

12/06/2016

Marion Harper

12/06/2016

Immaculate Fools

Girona