Presentem una nova proposta de concerts d’estiu a Cadaqués. En aquesta primera edició, 3 de 4, volem aixecar un petit castell sonor amb tres peces, que tot i ben diferents, encaixen entre elles. Tres concerts de quartets de corda, contrastats en caràcter i programa, donaran fe de la força i versatilitat d’aquest formacióen el marc privilegiat de la terrassa de la Societat l’Amistat.

 
 

Web: http://www.cambraques.org/

E-mail: info@myusics.com

Tel.: 629 967 602

Cadaqués